28 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1
 
   

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.