เมื่อวันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-14.30 น. ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในปีการศึกษา 2561
 

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.