22 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ณโรงเรียนบ้านหนองปลามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1และการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับ
 

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.