15 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมความต้องการงบประมาณปี 2561 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียนเพื่อยืนยันความพร้อมและความต้องการงบประมาณดังกล่าว จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดหนองแหวน โรงเรียนวัดรำพัน และโรงเรียนวัดสิงห์
 
     

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.