14 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ ความต้องการใช้งบประมาณของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ณ ห้องประชุมนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1


 
     

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.