วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมาได้ทางกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการ สพป.จบ.1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 40 โรง
 
     

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.