11 มกราคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)


 
     

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.