25 เมษายน 2561 นางสาวพจนารถ แก้วมณี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
 

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.