10 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ประชุมรับฟัง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียน 2/2560 (๓๐%) ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จบ.1

 
25 เมษายน 2561 นางสาวพจนารถ แก้วมณี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 
11 มกราคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

 
28 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

 
15 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมความต้องการงบประมาณปี 2561 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

14 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ ความต้องการใช้งบประมาณของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ณ ห้องประชุมนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

23 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ณโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

22 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ณโรงเรียนบ้านหนองปลามัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

21 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1และการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา สู่ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-14.30 น. ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นโดยมีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนขนาดเล็ก

นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการ สพป.จบ.1 ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมานี้


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงแรม นิวแทรเวล บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี : พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ จันทบุรี ตราด และสระแก้ว

 

     

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.