--> ช่องทางการแจ้งข่าวสารสำคัญ . . . เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญจากเว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน สพป.จบ.1 เป็นอีกช่องหนึ่ง และในช่องทางอื่นๆ ขณะนี้ผู้ดูแลกำลังปรับปรุงและพัฒนาให้เว็บเป็นพื้นที่ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ . . . --> อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2018
 
 
 
 
   
   
 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.